Blog

Viete, v akých prípadoch máte nárok na stravný lístok?

16.1.2017

Napriek tomu, že zabezpečenie stravovania je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa, neraz sme svedkami prípadov, keď sa mnohí snažia túto povinnosť už pri prvej vhodnej príležitosti obísť. Príspevok na stravu vám prináleží nielen počas bežného pracovného dňa, ak pracujete na plný úväzok, ale aj v ďalších prípadoch.

Každý zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie pre všetkých svojich zamestnancov, ktorí počas dňa pracujú viac ako 4 hodiny. Urobiť tak môžu tromi rôznymi spôsobmi:

  1. Vo vlastnom stravovacom zariadení (teda napríklad vo firemnej menze)
  2. V blízkom zariadení iného zamestnávateľa
  3. Formou stravných lístkov

Minimálna hodnota stravného lístka je pritom od 1. decembra 2016 v sume 3,38 eur a maximálna hodnota 4,50 eur. Z tejto hodnoty zamestnávateľ hradí zamestnancovi najmenej 55 %.

Práca na dohodu alebo skrátený pracovný úväzok

Podľa Zákonníka práce má nárok na poskytnutie stravy každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.

Znamená to teda, že ak vykonávate prácu na základe dohody mimo pracovného pomeru, počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti, zamestnávateľ vám nie je povinný zabezpečovať stravovanie.

Rovnako je to v prípade, ak ste zamestnancom na materskej dovolenke alebo bývalým zamestnancom. Zabezpečiť stravovanie vám však môže, ak sa o poskytnutí stravných lístkov v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce dohodol so zástupcami zamestnancov.

Ak máte firemnú jedáleň, ale máte zdravotné problémy

To, aký spôsob zabezpečenia stravovania si zamestnávateľ zvolí, je výlučne jeho rozhodnutím. Ak teda máte vo firme fungujúcu závodnú jedáleň, mali by ste sa stravovať práve v nej.

Koniec koncov, v takomto prípade nemáte žiadny právny nárok na stravné lístky, hoci by ste ich aj uprednostnili.

Čo však robiť v prípade, ak vám strava v jedálni zo zdravotných dôvodov nevyhovuje? Ste aj v tom prípade nútený naďalej využívať firemnú jedáleň?

Rozhodne nie. Ak totiž spôsob stravovania sa, ktorý vám zamestnávateľ zabezpečil, zo zdravotných dôvodov nemôžete využiť, pričom tieto dôvody preukážete lekárskym potvrdením od špecializovaného lekára, máte nárok na adekvátny finančný príspevok.

Pri pracovnej ceste v rámci Slovenska

Príspevok na stravu vám prináleží aj vtedy, keď budete musieť vycestovať na pracovnú cestu mimo vášho pracoviska. V takomto prípade vám však nevzniká nárok na stravný lístok, ale na stravné – čiže finančný príspevok. Jeho výška sa pritom odvíja od trvania pracovnej cesty. V rámci Slovenska je výška stravného nasledujúca:

  • v čase trvania pracovnej cesty 5 až 12 hodín: 4,5 eur
  • v čase trvania pracovnej cesty 12 až 18 hodín: 6,70 eur
  • v čase trvania pracovnej cesty viac ako 18 hodín: 10,30 eur

(Pozn.: Hodnoty stravného pri pracovných cestách boli taktiež navýšené od 1. decembra 2016.)

Pri zahraničnej pracovnej ceste

Samozrejme, nárok na stravné máte aj v prípade pracovnej cesty do zahraničia.

Pri zahraničných pracovných cestách sa výška stravného opätovne odvíja od dĺžky pracovnej cesty mimo územia SR v danom kalendárnom dni, ale aj od základnej sadzby stravného v danej krajine. Člení sa na tri pásma:

  • Zahraničná pracovná cesta do 6 hodín – zamestnanec má nárok na stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného
  • Od 6 po 12 hodín – stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného
  • Nad 12 hodín – stravné v plnej výške základnej sadzby

Prehľad základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách si môžete jednoducho pozrieť na stránke www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/.

A ako je to je so sviatkami, dovolenkami a PN-kou?

Napokon ešte doplníme odpoveď na často rozoberanú otázku: Má zamestnanec nárok na stravný lístok aj počas dovolenky, sviatkov či PN?

Odpoveď síce nepoteší, ale je jednoznačná – počas dní, keď zamestnanec žiadnu prácu nevykonáva, na stravné lístky nárok jednoducho nemá.

Veríme, že ste v našom článku našli všetky potrebné informácie. Ak máte doplňujúce otázky, pokojne sa na nás obráťte vo svojich komentároch pod článkom. Radi vám poradíme. :)