Spracovovanie osobných údajovDobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo), a to za účelom evidencie a spracovania odpovede na položenú otázku, dopyt, sťažnosť po dobu nevyhnutnú, maximálne však 1rok odo dňa odoslania formulára. Som si vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti AXASOFT, a.s. vykonané písomne (za písomné odvolanie súhlasu sa považuje aj jeho zaslanie v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: dpo@axasoft.sk. Po celú dobu spracovávania osobných údajov k nim máte prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie či ich opravu.

Zákaznícke centrum: 02/ 4829 4259 Noví klienti: 02 / 4829 4293
Panenská 7, 811 03 Bratislava